Podkastserie - 3 på 30 | Norges sopp- og nyttevekstforbund

Podkastserie – 3 på 30

3 på 30 er en podkastserie basert på nettforedraget til Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening.

Nettforedragene 3 på 30 passer for nybegynnere som vil lære mer om sopp eller nyttevekster.  I første episode av 3 på 30 får vi presentert grunnleggende soppkunnskap, og tre hovedgrupper av sopp: Skivesopp, rørsopp og ribbesopp. Du lærer hvordan du ser forskjell på disse hovedgruppene, og vi har med eksempler på spiselige arter innenfor hver hovedgruppe. Og Roger Andersen og Pernille Næss lærer oss hvordan vi kan finne, sanke og bruke de spiselige soppene i matlaging.

Nettforedragene gir deg noe av grunnkunnskapen du trenger for å fortsette og utforske den fantastiske soppverdenen.

Her kan du lytte på første episode: 3 på 30 | Skivesopp, ribbesopp og rørsopp

Her kan du lytte på andre episode: 3 på 30 | Steinsopp, skrubber og sandsopp

Her kan du lytte på tredje  episode: 3 på 30 | Vårsopper

Her kan du lytte på fjerde episode: 3 på 30 | Granskudd, mjødurt og løkurt

Her kan du lytte på femte episode: 3 på 30 | Grunnleggende soppkunnskap 

Her kan du lytte på sjette episode: 3 på 30 | Hvor soppen bor

Her kan du lytte på syvende episode: 3 på 30 | Julespesial