Vintersopptreff | Norges sopp- og nyttevekstforbund

Vintersopptreff

Vintersopp Flammulina velutipes Foto: Jim-Andre Stene

Vintersopp Flammulina velutipes.  Foto: Jim-Andre Stene

Vintersopptreffet er en mykologikonferanse for soppinteresserte fra hele Norge, både fagmykologer og amatører. Soppeksperter fra inn- og utland deler opplevelser og forskning fra det siste året. I tillegg er det flere stands med sopprelaterte produkter for salg. Vintersopptreffet arrangeres hvert år den andre helgen i februar på Universitet i Oslo, Blindern.  Vintersopptreffet arrangeres av Norges sopp- og nyttevekstforbund. Påmeldingen åpner mot slutten av året og programmet rundt årsskiftet hvert år. Følg med på kalenderen.

Foredragene fra vintersopptreffene finnes i opptak og ligger ute på Norges sopp- og nyttevekstforbund sin YouTube-kanal.