Vintersopptreff

Vintersopp Flammulina velutipes Foto: Jim-Andre Stene

Vintersopp Flammulina velutipes Foto: Jim-Andre Stene

Vintersopptreffet er en mykologikonferanse for soppinteresserte fra hele Norge, både fagmykologer og amatører.  Soppeksperter fra inn- og utland deler opplevelser og forskning fra det siste året. I tillegg er det flere stands med sopprelaterte produkter for salg. Vintersopptreffet arrangeres hvert år den andre helgen i februar på Universitet i Oslo,  Blindern. Vintersopptreffet arrangeres av Norges sopp- og nyttevekstforbund. Påmeldingen åpner mot slutten av året og programmet rundt årsskiftet hvert år.  Følg med på kalenderen.

Mange av foredragene kan sees i opptak.   Følg med på vår Vimeo-kanal «Vintersopptreffet«.