Nettkurs

Nettkurs teori for nyttevekstkyndig

Nettkurs om nyttevekster gir grunnleggende botanisk forståelse, sammen med artskunnskap til ca. 120 spiselige arter, og hvilke skilletegn de har fra giftige forvekslingsarter. All undervisning foregår i kursportalen på nett og etter kurset kan man velge å sertifisere seg som nyttevekstkyndig ved å melde seg opp til prøve for nyttevekstkyndige.

Inneværende år og hele neste.
Pris: 1300,- kr Ta dette kurset
Beregnet tid

50 timer + feltarbeid

Forutsetninger

Viderekomne

Dette kurset er utviklet med støtte fra sparebankstiftelsen

 

 

Kurset omfatter ca. 10 timer grunnleggende botanikk og  ca. 40 timers artskunnskap med digital undervisning i kursportalen. I løpet av kurset gjennomgås nyttevekstene i pensum, både spiselige og giftige, deres oppbygning, kjennetegn, samt deres historiske bruksnytte.

Kurset er først og fremst beregnet på personer som vil gå opp til prøve og sertifisere seg som nyttevekstkyndige. Som nyttevekstkyndig kan man bidra som tur- og kursleder på nyttevekstkurs i sin lokale forening. Men vi gir også så langt som mulig plass til andre interesserte som ønsker å sertifisere seg og få dokumentasjon på egen kunnskap om nyttevekster.

Kurset åpner med digitale samlinger på zoom (planteprat) i mars 2023, men man får tilgang til kursportalen like etter påmelding. E-post med brukernavn og passord sendes når man har meldt seg på kurs (husk å sjekk søppelpost filteret, eller søk på avsender ikkesvar@kursportal.net).
Ta kontakt på post@soppognyttevekster.no om du ikke finner e-posten med påloggingsinformasjon.

Pris medlemmer: 900,-
Pris ikke-medlemmer: 1300,-

Separat påmelding til kickoff og kursåpning med undervisning starter 25 mars 2024 kl 20.00.

Dette kurset er Norges sopp- og nyttevekstforbunds høyeste nivå på utdanning innen nyttevekster og etnobotanikk. Kursdeltagere skal gjennomgå ca. 130 viltvoksende planter (matplanter og giftplanter) fordelt på 35 slekter, det vi kaller «nyttevekster» og deres dobbeltgjengere. Deltagere skal lære å gjenkjenne disse plantene og vite hvilke plantefamilier de tilhører (norske navn). Kurset gir også en innføring i etnobotanikk og hvordan plantene har vært brukt gjennom tidene. Kurset er eksamensforberedende og kandidater kan melde seg på en muntlig prøve for å bli sertifisert nyttevekstkyndig.

Forkunnskaper

Målgruppen for kurset er personer med interesse for botanikk og mat. Man bør ha noe kunnskap og erfaring med nyttevekster.

Kursinnhold

Den teoretiske delen av kurset vil gjøres tilgjengelig på NSNF sin digitale kursportal. Det blir sendt ut innlogging til dette kurset ved kursstart, som blir i uke 13.

Del 1 Grunnleggende botanikk
Systematikk og taksonomi
Plantenes deler (morfologi)
Plantefysiologi
Økologi (voksested)
Bærekraftig sanking

Del 2 Artskunnskap
Lære artskjennetegn for ca. 130 spiselige arter og hvilke skilletegn de har fra giftige forvekslingsarter.

I tillegg til arbeid i digital kursportal, kreves det omfattende feltarbeid og egentrening, for å bli godt kjent med nyttevekstene. Det er viktig at deltagere kan bruke teoretisk kunnskap i praktisk arbeid. Og det krever utetid i naturen for å lære å kjenne artene og bli trygg på å bruke botaniske artskjennetegn for å nøkle seg frem til riktig art. Det oppfordres til å bruke vekstsesongen flittig for mye egentrening.

Alle deltagere oppfordres til å følge nyttevekstturer i regi av egen medlemsforening, eller via organiserte studiesirkler regionalt. Mer informasjon om tidspunkter og steder for slike samlinger vil legges ut på https://soppognyttevekster.no/kalender/

Facebookgruppen «Nyttevekstkyndigkurs – for kursdeltagere, kandidater og kursledere» er også en viktig læringsarena. På denne gruppen er det mulig å legge ut bilder/spørsmål/øvingsoppgaver og danne studiesirkler der kandidater kan avtale å gå nyttevekstvandring sammen.

 

Andre liknende kurs