Nettkurs

Nettkurs teori for soppsakkyndig

Nettkurset soppsakkyndig gir grunnleggende forståelse for mykologi, sopp og soppens økologi, sammen med artskunnskap til ca. 130 spiselige arter, og hvilke skilletegn de har fra giftige forvekslingsarter. Kurset består av egenstudium på nett og undervisning på zoom, og etter kurset kan man velge å sertifisere seg som soppsakkyndig ved å melde seg opp til prøve for soppsakkyndige.

Inneværende år, og hele neste.
Pris: 1300,- kr
Beregnet tid

40 timer

Påmeldingsfrist

07.08.2023 00:00

Forutsetninger

Viderekomne

Dette kurset er utviklet med støtte fra sparebankstiftelsen

Påmelding stenger mandag 7. august. Åpner igjen i november 2023. 

Kurset omfatter 20 timers digital undervisning i zoom kombinert med egenstudium i kursportalen. I løpet av kurset gjennomgås de viktigste mat- og giftsopper, deres oppbygning, kjennetegn, samt deres levevis. Kurset dekker det teoretiske stoffet som må beherskes for å gå opp til ”Prøve for soppsakkyndige” og er eksamensrettet. I tillegg trengs det mye tid ute i skog og mark for å bli kjent med artene.

Den digitale undervisningen starter 13. juni, og fra og med 8. august til og med 19. september er det undervisning hver tirsdag klokken 19.00. Undervisningen blir gjort tilgjengelig i oppptak.

Kurset er først og fremst beregnet på personer som vil utdanne seg til soppsakkyndige og bidra som turledere og på soppkontroller i sine foreninger, men vi  gir også så langt som mulig plass til andre interesserte.

Pris medlemmer: 900,-
Pris ikke-medlemmer: 1300,-

Pensumliste

Norges sopp- og nyttevekstforbund har pensumliste for kandidater som skal avlegge prøven. Oppdatert liste finner du her:
https://soppognyttevekster.no/wp-content/uploads/2023/06/Pensumliste-2023.pdf

 

Om kurset

Nettkurset soppsakkyndig gir gir grunnleggende forståelse for mykologi, sopp og soppens økologi, sammen med artskunnskap til ca. 130 spiselige arter, og hvilke skilletegn de har fra giftige forvekslingsarter. Undervisning foregår i kursportalen på nett og på zoom, og etter kurset kan man velge å sertifisere seg som soppsakkyndig ved å melde seg opp til prøve for soppsakkyndige. Vi anbefaler i de aller fleste tilfeller å vente ett år etter kurset før man tar prøven. Våre lokalforeninger tilbyr feltkurs og turer som er gode supplement til nettkurset. Ta kontakt med din lokalforening eller sjekk vår kalender.

Andre liknende kurs