Ormetelg | Norges sopp- og nyttevekstforbund

Ormetelg

Giftig

Dryopteris filix-mas

Merknad

Hele planten er giftig, med høyest konsentrasjon av gift i rotdeler (rhizomene) og nedre del av stilk.
Symptomene er synsforstyrrelser, blindhet, hodepine, kvalme, tarmkramper, diaré, åndenød, svimmelhet, forvirring og hjerteproblemer.

Informasjon

Pensumplante: Ja

Familie: Stortelgfamilien

Sesong: Vår, Sommer og Høst

Naturtype: Løvskog og Barskog

Generell beskrivelse

Navn/betydning: Dryopteris av dryas eik og pteris bregne.
Filix-mas av filix bregne og mas hann

Beskrivelse: Flerårig. 40-120 cm. Kraftig bregne som vokser i enkle tuer.
Bladskaft og midtribbe kledd med gråbrune skjell. Tydelig hakk mellom småfinner som er avrundet i enden, skarptannet langs bladkant, med opprette eller innbøyde tenner i spissen. Hver med fem til åtte sporehushoper med tynt slør.

Voksested: Skog og skogkant, berg, ur og hei.

Utbredelse: Vanlig i det meste av landet opp til snaufjellet.

Lukt og smak: Mild lukt og smak.

Innholdsstoffer: Filicin.

Sesong: Vår, sommer og høst.

Spiselige plantedeler og bruk: Hele planten er giftig.

Forvekslingsart: Strutseving Matteuccia struthiopteris.