Ressurser Sopp | Norges sopp- og nyttevekstforbund

Ressurser Sopp

Soppsakkyndig

For kursholder

NSNF retningslinjer for Kurs for utdanning av soppsakkyndige

OBS: Opplæringsmateriellet til soppsakkyndigutdanningen ligger nå på kursportalen. Se soppognyttevekster.no/kurs for mer informasjon om våre digitale kurs, eller skriv til oss på post@soppognyttevekster.no.

 

For kandidater

Retningslinjer for gjennomføring av prøve for soppsakkyndige

Pensumliste for soppsakkyndige

Studieforbundet natur og miljø Studieplan 9590 Soppsakkyndige

Faglitteratur sopp

Litteraturliste høsten 2024