Faglitteratur nyttevekster

Nå er oppdatert litteraturliste ferdig med mange aktuelle nyttevekstbøker

En oppdatert flora og gode felthåndbøker som er skrevet for norske forhold, er gode verktøy for nyttevekst sankeren. Botanikk er et fagfelt der det stadig gjøres nye oppdagelser, og  bokbransjen er blitt slik at bøkene ofte har et kort liv på markedet. Vi oppdaterer derfor litteraturlisten årlig, i god tid før neste nyttevekstsesong.

Litteraturlisten vil også ligge på ressurssidene, der det, i tiden fremover, vil legges ut informasjon og kursmateriell for nyttevekstkyndige.

Man kan finne et utvalg av bøkene fra litteraturlisten i nettbutikken til Norges sopp- og nyttevektforbund.