Ressurser Nyttevekster

Vi jobber med å få på plass retningslinjer og styringsdokumenter rundt nyttevekstene, som en del av

Den Store Nyttevekstsatsningen 2020-2022.  

Ta kontakt med Pål (932 24 377, pal@soppognyttevekster) eller Ingrid (940 22 205, ingrid.indergaard@soppognyttevekster.no) om du lurer på noe.

 

Studieforbundet natur og miljø Studieplan 308 Botanisk kunnskap om spiselige ville vekster i Norge

 

 

Faglitteratur nyttevekster