Nettkurs

Gavekort: Nettkurs teori for soppsakkyndige

Nettkurset soppsakkyndig gir gir grunnleggende forståelse for mykologi, sopp og soppens økologi, sammen med artskunnskap til ca. 130 spiselige arter, og hvilke skilletegn de har fra giftige forvekslingsarter. All undervisning foregår i kursportalen på nett og etter kurset kan man velge å sertifisere seg som soppsakkyndig ved å melde seg opp til prøve for soppsakkyndige.

Tilgang ut inneværende år, og hele 2024.
Pris: 1300,- kr Ta dette kurset
Beregnet tid

40 timer

Forutsetninger

Viderekomne

Dette kurset er utviklet med støtte fra sparebankstiftelsen

Kurset er basert på egenstudium i vår kursportal, men du vil også få tilbud om å delta på digital undervisning i Zoom. Dette er gratis ved kjøp av nettkurset, men krever egen påmelding. Informasjon blir sendt ut på e-post.

I løpet av kurset gjennomgås de viktigste mat- og giftsopper, deres oppbygning, kjennetegn, samt deres levevis. Kurset dekker det teoretiske stoffet som må beherskes for å gå opp til ”Prøve for soppsakkyndige” og er eksamensrettet. I tillegg trengs det mye tid ute i skog og mark for å bli kjent med artene, og vi anbefaler å kombinere teorikurset med feltkurs hos en av våre lokalforeninger.

Den digitale undervisningen foregår på Zoom, og starter med en kveld i juni med gjennomgang av vår- og sommersoppene, og fra og med august til september er det undervisning hver uke. Undervisningen blir gjort tilgjengelig i oppptak i kursportalen.

Kurset er først og fremst beregnet på personer som vil utdanne seg til soppsakkyndige og bidra som turledere og på soppkontroller i sine foreninger, men vi  gir også så langt som mulig plass til andre interesserte.

Pris medlemmer: 900,-
Pris ikke-medlemmer: 1300,-

PRØVE OG PENSUMLISTE

Det er mulig å gå opp til prøve for å bli soppsakkyndig. Prøvene avholdes ulike steder i landet i september, og de som er påmeldte kurset vil få mer informasjon om dette. For de fleste vil det være bra å vente ett år fra en tar kurset til en tar prøven for å få nok tid til å finne og bli kjent med alle pensumartene.

Norges sopp- og nyttevekstforbund har pensumliste for kandidater som skal avlegge prøven. Oppdatert liste finner du her:
https://soppognyttevekster.no/wp-content/uploads/2023/06/Pensumliste-2023.pdf

 

OM KURSET

Nettkurset soppsakkyndig gir gir grunnleggende forståelse for mykologi, sopp og soppens økologi, sammen med artskunnskap til ca. 130 spiselige arter, og hvilke skilletegn de har fra giftige forvekslingsarter. Undervisning foregår i kursportalen på nett og på zoom, og etter kurset kan man velge å sertifisere seg som soppsakkyndig ved å melde seg opp til prøve for soppsakkyndige. Vi anbefaler i de aller fleste tilfeller å vente ett år etter kurset før man tar prøven. Våre lokalforeninger tilbyr feltkurs og turer som er gode supplement til nettkurset. Ta kontakt med din lokalforening eller sjekk vår kalender.

Andre liknende kurs