Nettkurs

Gavekort: Nettkurs teori for nyttevekstkyndig

Gavekort: Gi bort et Nyttevekstkyndigkurs. Nettkurs om nyttevekster gir grunnleggende botanisk forståelse, sammen med artskunnskap til ca. 130 spiselige arter, og hvilke skilletegn de har fra giftige forvekslingsarter. All undervisning foregår i kursportalen på nett og etter kurset kan man velge å sertifisere seg som nyttevekstkyndig ved å melde seg opp til prøve for nyttevekstkyndige.

Tilgang til nettkurs i 1 år
Pris: 1300,- kr Ta dette kurset
Beregnet tid

50 timer + feltarbeid

Forutsetninger

Viderekomne

Dette kurset er utviklet med støtte fra sparebankstiftelsen

 

 

Kurset omfatter ca. 10 timer grunnleggende botanikk og  ca. 40 timers artskunnskap med digital undervisning i kursportalen. I løpet av kurset gjennomgås nyttevekstene i pensum, både spiselige og giftige, deres oppbygning, kjennetegn, samt deres historiske bruksnytte.

Kurset er først og fremst beregnet på personer som vil sertifisere seg som nyttevekstkyndige og bidra som tur- og kursledere på nyttevekstkurs i sin lokale forening, men vi gir også så langt som mulig plass til andre interesserte som ønsker å sertifisere seg og få dokumentasjon på egen kunnskap om nyttevekster.

Kurset åpner med digitale samlinger ved starten av sesongen (planteprat), men man får tilgang til kursportalen like etter påmelding.

E-post med brukernavn og passord sendes når man har meldt seg på kurs (husk å sjekk søppelpost filteret).

Pris medlemmer: 900,-
Pris ikke-medlemmer: 1300,-

 

Digitalt nyttevekstkyndigkurs

Dette kurset er Norges sopp- og nyttevekstforbunds høyeste nivå på utdanning innen nyttevekster og etnobotanikk. Kursdeltagere skal gjennomgå ca. 120 viltvoksende planter (matplanter og giftplanter) fordelt på 35 slekter, det vi kaller «nyttevekster» og deres dobbeltgjengere. Deltagere skal lære å gjenkjenne disse plantene og vite hvilke plantefamilier de tilhører (norske navn). Kurset gir også en innføring i etnobotanikk og hvordan plantene har vært brukt gjennom tidene. Kurset er eksamensforberedende og kandidater kan melde seg på en muntlig prøve for å bli sertifisert nyttevekstkyndig.

Forkunnskaper

Målgruppen for kurset er personer med interesse for botanikk og mat. Man bør ha noe kunnskap og erfaring med mat av ville vekster. Etter avsluttet kurs får man gå opp til prøve for nyttevekstkyndige.

Kursinnhold

Del 1 Grunnleggende botanikk
Systematikk og taksonomi
Plantenes deler (morfologi)
Plantefysiologi
Økologi (voksested)
Bærekraftig sanking

Del 2 Artskunnskap
Lære artskjennetegn for ca. 120 spiselige arter og hvilke skilletegn de har fra giftige forvekslingsarter.

I tillegg til arbeid i digital kursportal, kreves det omfattende feltarbeid og egentrening, for å bli gode nyttevekstkyndige. Det er viktig at deltagere kan bruke teoretisk kunnskap i praktisk arbeid. Og det tar gjerne litt tid i naturen for å lære å kjenne artene visuelt og bli trygg på å bruke botaniske artskjennetegn for å nøkle seg frem til riktig art. Det oppfordres til å bruke vekstsesongen flittig for mye egentrening.

Alle deltagere oppfordres til å følge nyttevekstturer i regi av egen medlemsforening, eller via organiserte studiesirkler regionalt. Mer informasjon om tidspunkter og steder for slike samlinger vil legges ut på https://soppognyttevekster.no/kalender/

Facebookgruppen «Nyttevekstkyndigkurs – for kursdeltagere, kandidater og kursledere» er også en viktig læringsarena. På denne gruppen er det mulig å legge ut bilder/spørsmål/øvingsoppgaver og danne studiesirkler der kandidater kan avtale å gå nyttevekstvandring sammen.

 

Andre liknende kurs